Så ska arbetsgivarna leva upp till de nya arbetsmiljöreglerna

I januari fick arbetsgivarna ett informationsbrev från Arbetsmiljöverket om de nya föreskrifterna träder i kraft den 31 mars 2016. Foto: Jörgen Appelgren

Tipsa en vän om en artikel

Så ska arbetsgivarna leva upp till de nya arbetsmiljöreglerna

I januari fick alla arbetsgivare, som Arbetsmiljöverket kunde hitta adress till, ta emot ett informationsbrev om de nya arbetsmiljöreglerna. ”Vi håller på att förbereda oss. Vi har gjort en analys av läget för att se hur vi lever upp till de nya kraven”, säger Åsa Brunzell, hr-chef för Astra Zenecas produktionsverksamhet i Sverige.

Annons
Åsa Brunzell, hr-chef för Astra Zenecas produktionsverksamhet, håller koll på den nya föreskriften.

Åsa Brunzell, hr-chef för Astra Zenecas produktionsverksamhet, håller koll på den nya föreskriften.

Taggar

Organisatorisk och social arbetsmiljö, Afs 2015:4, träder i kraft den 31 mars. Ingenjörskarriärs systertidning Arbetarskydd har pratat med flera arbetsgivare om hur de förbereder sig. Läkemedelsföretaget Astra Zeneca är väl medvetet om den nya föreskriften.

– I de flesta fall har vi redan etablerade arbetssätt där vi kan följa upp detta, säger Åsa Brunzell, hr-chef.

Hon räknar upp regelbundna samtal mellan medarbetare och chefer, riskanalyser, medarbetarenkät två gånger per år, befattningsbeskrivningar, utbildningar, tydliga mål inom varje verksamhet samt mål och utvecklings­planer för varje individ.

– Vi kommer givetvis säkerställa att vi lever upp till kraven, säger hon.

Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC Construction Sweden, berättar att de också håller på att analysera situationen inför den 31 mars. Även han menar att det ser ut som att de redan följer de nya reglerna.

Läs mer: Nya föreskriften sätter hårdare press på arbetsgivaren  

Karin Stenström har hand om arbetsmiljö­frågorna på ett övergripande sätt för den delen av Ikea där de 20 varuhusen ingår. Hon känner inte till brevet, men vet att en grupp hos Arbetsmiljöverket håller på att ta fram en publikation om hur den nya föreskriften ska tolkas.

– Just nu inväntar vi mer information från Arbetsmiljöverket. Generellt jobbar vi väldigt tätt med vår arbetsgivarorganisation Svensk Handel i de här frågorna. Jag är väldigt trygg med att Ikea tar arbetsmiljöfrågorna på stort allvar, säger hon.

På Spiralspecialisten, ett mindre företag med cirka 40 anställda, känner personalansvariga Marie Höglund till brevet:

– Vi kände till de nya reglerna, och har även fått information från vår arbetsgivarorganisation Teknikföretagen. Dessutom har vi hjälp av företagshälsovården. Vi tog brevet som en liten påminnelse, säger Marie Höglund.

Arbetsmiljöverkets kommunikatör Christer Fernström meddelar att informationsbrevet har gått ut till cirka 394 000 arbetsgivare. Men Arbetsmiljöverket har inte en lista på alla arbetsgivare utan har via sin kommunikationsbyrå köpt in ett adressregister över arbetsgivare.

Vad har ni fått för reaktioner på brevet?

– Vi har märkt av en markant ökning av nedladdningar av föreskrifterna från vår hemsida och ett starkt intresse för våra informationsträffar runt om i landet, svarar Christer Fernström.

Fakta Verket tar fram vägledning

Med informationsbrevet följer en broschyr där olika frågor ställs och besvaras av Arbetsmiljöverket.

Där förklaras att:

• Organisatorisk arbetsmiljö handlar om sådana villkor och förutsättningar för arbetet som ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar.

• Social arbetsmiljö handlar om sådana villkor och förutsättningar för arbetet som socialt samspel, samarbete och stöd från chef och kolleger.

I broschyren står också att Arbetsmiljöverket håller på att ta fram en vägledning som ska vara klar under våren.

Fakta Här är 6 viktiga nyckeluttryck i den nya föreskriften

1. Kraven i arbetet – det kan vara arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden.

2. Kränkande särbehandling – det är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att de som utsätts ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

3. Ohälsosam arbetsbelastning – det är när kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Det blir ohälsosamt om situationen är långvarig och om möjligheterna till återhämtning är otillräckliga.

4. Organisatorisk arbetsmiljö – handlar om villkoren och förutsättningarna för arbetet. Där ingår ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och krav, resurser och ansvar.

5. Resurser för arbetet – kan vara arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetstagarnas arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer och kolleger samt möjligheter till återhämtning.

6. Social arbetsmiljö – inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kolleger.

Kommentarer

Debattinlägg blir automatiskt tillgängliga för andra användare så snart den som skrivit ett inlägg har publicerat det. Var och en ansvarar själv för innehållet i sina inlägg.

Det går inte längre att kommentera denna artikel.

Nina Jansdotter

”Grattis, du har fått sparken!”

Så vänder du uppsägningen till något positivt. 5

Skapa ett starkt globalt team

Skapa ett starkt globalt team

Lyssna och var lyhörd är nyckelorden.

Stressade människor

Här är chefens viktigaste uppdrag

Värna livet utanför jobbet är högprio. 1

Var femte deltagare i en forskningsstudie fick förhöjda halter av stresshormonet kortisol bara av att titta på en stressad människa.

Sju lyckade steg tillbaka till jobbet

Specialist: ”Det krävs successiv upptrappning.” 9

”Fusk med cv borde tas på större allvar”

”Fusk med cv borde tas på större allvar”

Men vad är arbetsgivarens skyldighet? 2

Musik blockar bort störande ljuden

Musik blockar bort störande ljuden

Ljuddesignern bygger väggar av ljud. 2 kommentarer

Så är nya reglerna för arbetsmiljön

Så är nya reglerna för arbetsmiljön

Trädde i kraft 31 mars.

Jobba utomlands

Ingenjörer toppar utlandslistan

Den utlandsjobbande svensken är ingenjör.

Marina Rantanen

Hur kul är det att driva en start-up?

Karriärbloggaren om att tro på människors inre drivkraft.

Läs mer
 1. Google
 2. ABB
 3. IKEA
 4. Scania
 5. Scania
 6. Apple
 7. Ericsson
 8. SAAB koncernen
 9. Volvo Cars
 10. Volvokoncernen
 11. SWECO
Om Ingenjörsbarometern
Annons